Bởi {0}
logo
Qingdao Yamane Ryu Yacht Manufacturing Co., Ltd.
شركة مصنِّعة لمنتجات مخصصة
Sản Phẩm chính: Thuyền đánh cá, Tuần Tra Thí Điểm Xe Cứu Thương Cứu Hộ Làm Việc Thuyền, Nhôm Nhôm Alu Hợp Kim Thuyền, Hạ Cánh Thủ Công, phao Nhà Thuyền
Years in industry(11)Global export expertiseOffline trade shows attended(4times)Consolidation service
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.