Bởi {0}
logo
Qingdao Yamane Ryu Yacht Manufacturing Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Thuyền đánh cá, Tuần Tra Thí Điểm Xe Cứu Thương Cứu Hộ Làm Việc Thuyền, Nhôm Nhôm Alu Hợp Kim Thuyền, Hạ Cánh Thủ Công, phao Nhà Thuyền
Thứ tự xếp hạng1 giao hàng đúng hạn trong Sà lanYears in industry(11)Global export expertiseOffline trade shows attended(4times)Consolidation service

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

38.000,00 US$ - 200.000,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)